Lidmaatschappen & partnerschappen

Het bedrijf Kanne is partner van verschillende instituten en verenigingen.

Centrum voor duurzaam beheer

Duurzaam beheer betekent geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid nemen voor mens en natuur op bedrijfs- en productniveau - van de bedrijfslocatie tot de waardeketen en de maatschappij. In deze context is de mondiale noord-zuid kloof evenals de toekomstige generaties
om een oogje in het zeil te houden. De implementatie van duurzaamheid is een leerproces voor de middellange tot lange termijn dat een open dialoog met de stakeholders van het bedrijf vereist.

ZNU is een toepassingsgericht onderzoeksinstituut bij de Faculteit Economie van de Universiteit van Witten/Herdecke. Als een duurzaamheidsinitiatief van het bedrijfsleven en de wetenschap nemen we deel aan onderzoek, onderwijs, bijscholing en conferenties om duurzaamheid tastbaar te maken voor de managers van vandaag en morgen en om enthousiasme te wekken voor de mogelijkheden van een duurzame bedrijfsvoering. Onze wetenschappelijk onderbouwde aanpak, die met succes in de praktijk is gebracht, ziet de volgende relevante uitgangspunten:

  • de visie van bestaande en toekomstige ondernemers op de kansen en risico's van het thema duurzaamheid in de voedingssector aan te scherpen en hen in staat te stellen individueel en met succes aan duurzaamheid te doen;
  • het voeren van een gefundeerde dialoog met (relevante) groepen van belanghebbenden en het leveren van geloofwaardig bewijs voor de uitvoering van duurzaamheidsactiviteiten;
  • met name producenten en detailhandelaren een platform te bieden voor coöperatieve (proef)projecten - als "beschermde" creatieve ruimte op neutraal terrein;

Als universitair centrum claimen wij voorop te lopen in het internationale duurzaamheidsonderzoek voor de voedingsindustrie, bestaande en actuele bevindingen te bundelen voor de operationele praktijk en onderzoeksprojecten uit te voeren om een wetenschappelijke onderbouwing te geven aan het debat. Onze praktijkervaring en wetenschappelijke bevindingen worden voortdurend verwerkt in het onderwijs van onze studenten.
(Bron: www.mehrwert-nachhaltigkeit.de)

Vereniging van biologische voedselproducenten e.V.

De AöL-leden zetten zich in voor ecologisch, humaan en duurzaam voedsel. Het hele traject van productie, via verwerking en handel in relatie tot de consument is waardebepalend. Samenwerking en uitwisseling van meningen tussen de leden zijn succesfactoren en de basis voor een gezamenlijk politiek optreden.

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt bij de politieke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau en bij de bevordering van de uitwisseling en samenwerking tussen onze leden.

Als vereniging van biologische voedselproducenten zet AöL zich sinds 2002 in voor het volgende

  • de verdere ontwikkeling van het Europees recht, met name het organieke recht, vanuit het oogpunt van kwaliteit, transparantie en milieu,
  • de bevordering van het bewustzijn van de waarden van voedsel,
  • de proceskwaliteit van biologisch voedsel.

Federal Association of Neurodermatitis e.V.

Volgens de zorgverzekeraars lijdt tussen de 10 en 15 procent van de Duitsers aan neurodermitis. De tendens is stijgend. Andere huidziekten zoals psoriasis, eczeem zijn ook wijdverspreid in Duitsland. Het verstrekken van betrouwbare informatie is dan ook belangrijk.

Het Bundesverband Neurodermitis e.V. is een zelfhulporganisatie voor verschillende huidziekten. Naast de gelijknamige neurodermitis ondersteunt de BVN patiënten met psoriasis, eczeem, allergieën, auto-immuunziekten en ziektebeelden van de atopische vorm. Evenals andere huid- en milieuziekten.

Als geregistreerde vereniging is het Bundesverband Neurodermitis e.V. een non-profit organisatie voor de openbare gezondheidszorg.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)