Prijzen & Eerbetoon

Voor het duurzame concept van uitvoerende milieubescherming heeft de firma Kanne verschillende prijzen en onderscheidingen gekregen.

B.A.U.M. Milieuprijs

Onder de afkorting B.A.U.M. verbindt de Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (Duitse vereniging voor milieubeheer) sinds 1984 met succes economische, ecologische en sociale kwesties, d.w.z. de principes van duurzaamheid, op een toekomstgerichte manier. Vandaag de dag is B.A.U.M. het grootste bedrijfsnetwerk voor duurzaam beheer in Europa met meer dan 500 leden. Naast vele bekende bedrijven ondersteunen ook verenigingen en instellingen de leden.
De firma Kanne is sinds 1989 lid van B.A.U.M..

Visie op duurzaam beheer

Het doel van B.A.U.M. is om bedrijven, gemeenschappen en organisaties te sensibiliseren voor de zorg voor preventieve milieubescherming en de visie op duurzaam beheer en hen te ondersteunen bij de ecologisch effectieve, economisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige realisatie.

Informatie en contactnetwerk

Als informatie- en contactnetwerk streeft B.A.U.M. intensief naar het realiseren van haar taken door een actieve en praktijkgerichte uitwisseling van informatie en ervaringen en het leggen en onderhouden van diverse nationale en internationale contacten in het bedrijfsleven, de wetenschap, verenigingen, de politiek en de media. B.A.U.M. neemt met raadgevende stem deel aan tal van comités om de belangen van de ondernemingen effectief te behartigen, te bemiddelen tussen ongelijke belangen en impulsen te geven voor een succesvolle duurzaamheidsstrategie.
(Bron: www.baumev.de)

Caritas Kommende - Ondernemersprijs "Succesvol Duurzaam"

De Caritas Kommende Ondernemersprijs werd in 2014 aan de Kanne Bakkerij uitgereikt voor "een toekomstgericht energieconcept in een zeer energie-intensieve industrie".

Zelf energie produceren

Het bedrijf maakt sinds 1998 gebruik van regeneratieve windenergie en van zonne-energie, die het zelf decentraal produceert, sinds 2009 bijna 1,2 miljoen kWh. De oliegestookte ovens zijn gedeeltelijk omgebouwd naar elektrische werking (besparing van 110.000 liter stookolie); in 2014 zijn de resterende oliebranders omgebouwd naar aardgas.

Vermindering van het energieverbruik

Bakkerijen koelen en verwarmen voortdurend producten en hebben duizenden liters warm water nodig. Het energieverbruik wordt bespaard door een systematisch koel- en bakmanagement.
Dit houdt in:

  • Warmteterugwinning uit de ovens (een derde van de teruggewonnen verliezen)
  • Installatie van een tijdcontrolesysteem (60 000 kWh besparing)
  • Het blootleggen van "energievreters" door energieadviseurs van de stad Lünen.

Om het plaatje compleet te maken: Investeringen in milieubescherming, verantwoorde omgang met voedsel dat niet wordt geconsumeerd en overproductie, regionale inkoop bij leveranciers waar mogelijk en uitbreiding van filialen binnen een beperkte straal om de aanvoerroutes te beperken en de organische groei te bevorderen in plaats van de winst te maximaliseren.

Bovendien onderscheidt de bakkerij Kanne:

Uit overtuiging, alleen loon dat gekoppeld is aan cao's, functionerende werknemersvertegenwoordiging, aangevuld met enkele uitzendkrachten, waardering voor iedereen, ook voor mensen met een migratieachtergrond. Leerlingenbegeleiders ondersteunen leerlingen voor wie de cijfers niet kloppen, maar die wel voldoende gemotiveerd zijn.

Het ondernemerssucces is tastbaar: niet alleen in termen van energiebesparing, maar ook bij de jongeren van de volgende generatie, waarvan er binnen de branche een tekort is.

Over het geheel genomen is dit energieconcept een rolmodel voor energie-intensieve bedrijven.
(Bron: www.kommende-dortmund.de)