Duurzaamheidsconcept van de firma Kanne

"Zolang ik me kan herinneren, bestaat de uitdrukking "In harmonie met de natuur" in ons bedrijf niet alleen als een holle frase, maar eerder als een soort levens- en bedrijfsfilosofie".
Wilhelm Kanne Jr.

Vanuit deze levensfilosofie en houding, die Wilhelm Friedrich Kanne al sinds 1981 uit volle overtuiging beleefde, groeide wat vandaag de dag bij de firma Kanne onder duurzaamheid wordt verstaan.
Wilhelm Kanne III erkende al vroeg dat de mens alleen een kans heeft om op lange termijn te overleven in een gezonde omgeving en was gemotiveerd om de natuur en het milieu te beschermen. Zo zette hij zich al in 1983 in voor de biologische landbouw door tal van boeren te stimuleren naar de biologische graanteelt om te schakelen en hield hij zich tegelijkertijd bezig met concepten voor de productie van windenergie. Sinds die tijd heeft het bedrijf zijn eigen "duurzaamheidsconcept" ontwikkeld vanaf het begin van de milieubescherming.

Al in 1998 werd op het terrein van bakkerij Kanne in Lünen een kleine windmolen geïnstalleerd. Het oorspronkelijke idee was om de energie rechtstreeks aan het bedrijf te leveren om de pompen voor de watercircuits te voeden (het oppervlaktewater wordt teruggevoerd naar een natuurlijk circulatiesysteem). In 2009 werd deze kleinere installatie vervangen door een 800 kW-installatie. Bovendien heeft de firma Kanne in 2010 een zonnepanelen installatie met een vermogen van 125 kW op het dak van de productie-eenheid geïnstalleerd. De directe teruglevering van de opgewekte energie is in 2014 gerealiseerd. Windenergie en zonnepanelen energie leveren ongeveer 1,2 miljoen kWh regeneratieve energie op. Natuurlijk is het niet alleen mogelijk om te produceren als de wind waait of de zon schijnt, maar per slot van rekening is het ongeveer 650.000 kWh aan regeneratieve energie die direct wordt verbruikt.

Wilhelm Kanne III

"Er zijn zeker economisch meer rendabele locaties voor een windturbine, maar het idee achter deze bewuste keuze is om energie te produceren waar energie wordt verbruikt".

Als onderdeel van een nieuwe installatie van de baklijnen is in 2004 een warmteterugwinningssysteem in de installaties geïnstalleerd. De restwarmte van de ovens, de afvalwarmte van de dampen en rookgassen en de afvalwarmte van het beslagproces wordt gebruikt om de energie voor de warmwaterbereiding van de vaatwassers te leveren door middel van damp- en rookgascondensatoren. Ongeveer 30 - 40% van de verliezen (dampen en rookgasverliezen) kunnen worden teruggewonnen, waardoor de primaire energie-input van stookolie of gas wordt verminderd.

In 2014 is de bakkerij in Lunen in samenwerking met de gemeentelijke nutsbedrijven van Lunen omgebouwd van stookolie naar aardgas. Uiteraard werd ook de nieuwste brandertechniek geïnstalleerd. De Brottrunk-installatie in Selm-Bork is al enkele jaren geleden omgebouwd tot aardgas. Met de omschakeling van een groot deel van de bakovens van oliegestookte naar elektrisch werking werd in 2004 een extra component voor het gebruik van regeneratieve energieën toegevoegd. In de eerste fase werd een aanzienlijke hoeveelheid stookolie bespaard (ca. 110.000 liter per jaar).

Energiebeheer

De ovens in de Kanne-bakkerij winkels zijn ontworpen voor opeenvolgende piektijden. Door het opzetten van een monitoringsysteem met behulp van tijdregeling kon worden gerealiseerd dat individuele ovens die niet nodig zijn tijdens de daluren automatisch worden uitgeschakeld of niet opwarmen vanaf het begin. Deze energie-optimalisering is momenteel goed voor ongeveer 60.000 kWh, wat overeenkomt met een kostenbesparing van ongeveer 10.000 euro per jaar. Samen met de energieadviseurs van het nutsbedrijf Lünen werden de filialen systematisch gecontroleerd om "energievreters", zoals oude koelsystemen, op te sporen en te vervangen.

Waterkringloop

Beide locaties hebben hun eigen watervoorziening uit putten of bronnen. Al het oppervlaktewater en het zuivere water van de flessenwasinstallatie (ca. 6500 m³ per jaar) wordt niet naar de riolering geleid, maar door een 7-kamersysteem gefilterd en vervolgens door natuurlijk grind en rietvelden naar de vijversystemen geleid.

De biologische experimentele kwekerij van het bedrijf Kanne Brottrunk, waarin de effecten van Kanne Brottrunk in de landbouw worden gedemonstreerd, krijgt op haar beurt het water voor het besproeien van de planten uit deze vijvers, zodat het water weer in de natuurlijke kringloop terechtkomt.

Milieubescherming

In de afgelopen 20 jaar zijn er meer dan 800 fruitbomen, hagen en struiken op het bedrijfsterrein geplant. De bakkerij in Bork is gebouwd uit hernieuwbare lokale bossen en heeft een groen dak. In totaal zijn er de afgelopen jaren meer dan 10.500 m² aan vijvers en biotopen ontstaan. Deze bieden een natuurlijke habitat voor watervogels en andere dieren en zorgen voor een natuurlijke waterkringloop.

Voertuigvloot management

Vooral bij korte ritten is een milieuvriendelijke rijstijl merkbaar in termen van luchtvervuiling en energie/brandstofverbruik. Door het invoeren van speciale chauffeurstrainingen over milieuvriendelijk rijden en door regelmatig de routeplanning te controleren om onnodige ritten te vermijden, wordt gestreefd naar een besparing van energie en kosten op dit gebied. Bovendien worden er steeds meer elektrische voertuigen gebruikt.

Milieubescherming in de praktijk is een ondersteunende pijler binnen de Kanne-filosofie. Voor dit concept kreeg Wilhelm Kanne in 2001 de B.A.U.M. - milieuprijs en het bedrijf Kanne 2014 de NRW-duurzaamheidsprijs.