Hernieuwbare energiebronnen

Gedecentraliseerde productie van hernieuwbare energiebronnen

Veel problemen op de weg naar een regeneratieve energievoorziening ontstaan wanneer men probeert het transformatieproces naar hernieuwbare energieën in goede banen te leiden met het huidige systeem van de energie-industrie. Hernieuwbare energie moet niet worden geproduceerd zoals conventionele energie met grote energiecentrales op centrale locaties, om deze energie vervolgens met behulp van grote elektriciteitskabels door heel Europa te sturen. Hernieuwbare energieën zijn bijna overal in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. De productie ervan in kleinere, gedecentraliseerde fabrieken zou een manier kunnen zijn voor de toekomst.

Windenergie

Op het terrein van de bakkerij Kanne in Lünen werd in 1998 al een kleine windmolen geïnstalleerd. Het oorspronkelijke idee was om de energie rechtstreeks aan het bedrijf te leveren om de pompen voor de watercircuits te voeden (het oppervlaktewater wordt teruggestuurd in een natuurlijk circulatiesysteem). In 2009 werd deze kleinere installatie vervangen door een 800 kW-installatie. Een belangrijk pluspunt voor de onderneming in het consequente gebruik van hernieuwbare energieën. De directe teruglevering van de opgewekte energie is in 2014 gerealiseerd.

Fotovoltaïsche panelen

Op de daken van de bedrijfsgebouwen in Lünen werden zonnemodules met een totaal vermogen van 125 kW geïnstalleerd waar dat structureel mogelijk is. Ongeveer 1,2 miljoen kWh regeneratieve energie wordt opgewekt door middel van windenergie en fotovoltaïsche energie. Natuurlijk is het niet alleen mogelijk om te produceren als de wind waait of de zon schijnt, maar per slot van rekening wordt zo'n 650.000 kWh regeneratieve energie direct verbruikt.