Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, stuur dan een brief naar onderstaand voorbeeld

Aan:

Kanne Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG
Bahnhofstr. 68
59379 Selm-Bork
Duitsland

Mail: info@kanne-brottrunk.de
Fax: +49 2592 61370

 

- Ik/wij (...) trek hierbij de door mij/ons (...) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen in (...)

- Besteld op (...)/ontvangen op (...)

- Naam van de ontvanger (...)

- Adres van de ontvanger (...)

- Handtekening van de ontvanger (aleen bij brief)

- Datum