Verneveling van Kanne Brottrunk® verandert de kiemflora in de stal

Het immuunsysteem van biggen is bijzonder vatbaar voor ziekten, omdat het nog niet volledig ontwikkeld is stress bijkomt door het spenen, kan ziekte snel een probleem worden. Bron: Andrew Martin op Pixabay

Vanwege de toenemende resistentie tegen antibiotica moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij zoveel mogelijk worden vermeden. Om toch gezonde dieren te kunnen houden, moeten de management en stalomstandigheden optimaal zijn afgestemd op de gezondheid van de dieren. Bij varkens is vooral de tijd van het spenen van biggen bij de moederzeug een gevoelige periode, wat gepaard gaat met veel stress voor de biggen. Als stress samengaat met een immuunsysteem in ontwikkeling, kan het leiden tot ernstige ziekten zoals diarree. De druk van ziektekiemen kan worden verminderd door middel van reiniging- en desinfectie in de stal. Pro- en prebiotica kunnen bovendien de diergezondheid stabiliseren. Ofwel hebben deze stoffen een direct remmend effect op pathogene micro-organismen, ofwel verslechteren ze hun groeiomstandigheden zodanig dat ze worden teruggedrongen. Kanne Brottrunk is zo'n probioticum dan wel prebioticum. Het bevat lactobacillen (melkzuurbacteriën), die een positief effect zouden hebben op de samenstelling van de kiemflora van de staloppervlakken en de darmen.

Om dit effect te kunnen aantonen, heeft de Hogeschool van Zuid-Westfalen in 2016 een proef* uitgevoerd op een praktijkbedrijf in de veeteelt. Het betrof een conventioneel bedrijf met biggenteelt, gekoppeld aan de biggenfokkerij en -mesterij in het district Soest. De zeugenhouderij omvat 790 zeugenplaatsen, de biggenfokkerij 4.200 plaatsen.

In de biggenhouderij zijn vier experimentele varianten opgezet:

  • Het gebruik van "Kanne Brottrunk®" d.m.v. verneveling.
  • "Kanne Fermentgetreide® flüssig" als additief voor diervoeder.
  • Verneveling en voedingssupplementatie
  • Controlegroep zonder verneveling en toevoeging aan voer

Lactobacillen versus pathogene kiemen

Allereerst wordt ingegaan op de verneveling. De uitvoering "verneveling" gaat middels daarvoor geschikte vernevelingstechnologie direct in de stallucht en dus ook op de stalloppervlakken. Het gefilterde product van de fermentatie van volkoren zuurdesembrood is geschikt voor voeding en voor verneveling en bevat volgens de fabrikant voornamelijk lactobacillen, diverse vitaminen, aminozuren en mineralen die door het fermentatieproces gemakkelijk beschikbaar zijn voor het dierlijke organisme wanneer ze via het voer worden opgenomen. De pH-waarde van de Brottrunk is van pH 3,0 tot 3,1. Melkzuur zou een ontzurend effect hebben op het lichaam of op celniveau. "Kanne Brottrunk" wordt door de fabrikant aanbevolen voor het vernevelen van oppervlakken na reiniging en desinfectie, alsook tijdens de bezetting van een stalruimte, zodat de behandelde oppervlakken geen geschikte habitat vormen voor ziekteverwekkende kiemen.

Voordat de proefdieren werden gehuisvest, werden de ruimte eerst behandelt met "Kanne Brottrunk" met behulp van een ruggespuit. Aansluitend werden beide ruimtes verneveld middels een vernevelingsapparaat. Na intrede van de dieren werd er nogmaals 5 min. verneveld. Per dag en per afdeling werd ongeveer 1 l Kanne Brottrunk verneveld. Dagelijks werd er verneveld tot de eerste dieren na ongeveer 50 dagen opfok uitgestald werden. Voor de dieren die in het compartiment bleven, kwam er dus ook een einde aan de invloed van de verneveling. De kiemkracht van de staloppervlakken (totaal kiemgetal, coliformen, E. coli, stafylokokken en lactobacillen) werd vastgelegd door in totaal 360 swabmonsters en 909 individuele gewicht van de dieren op vijf tijdstippen.

Microbiologische verschuiving van "slecht" naar "goed".

Het effect van de toepassing van "Kanne Brottrunk" als aerosol op de samenstelling van de microbiële flora van de staloppervlakken was microbiologisch aantoonbaar. De samenstelling van de microbiële flora van de staloppervlakken werd beïnvloed door de verneveling tijdens het experiment. Het totale aantal bacteriën in de behandelde compartimenten was ongeveer tien keer lager dan in het controlecompartiment tijdens de proefperiode. Het beeld was vergelijkbaar voor de onderzochte colibacteriën. Vooral de variant met de "vernevelingsapplicatie" liet zeer lage waarden zien. De meest opvallende reductie werd gevonden bij stafylokokken. Ook hier werden de laagste waarden gevonden in de afdeling met de "aerosolapplicatie". Waarden voor lactobacillen werden in eerste instantie in vergelijkbare hoeveelheden gevonden op de oppervlakken van alle experimentele variaties. Pas in de tweede helft van de opfokperiode kon een verhoging van de waarden voor lactobacillen worden vastgesteld in de afdelingen met "Kanne Brottrunk" en "Kanne Fermentgetreide flüssig".

Het effect van "Kanne Brottrunk" was duidelijker zichtbaar in de veranderde microbiële flora in de stal dan in het gewicht van dieren tijdens de proefperiode.

Contact

Willem Lammerink (verkoop Nederland)
Tel.: +49 176 566 175 26
E-Mail: willem.lammerink@kanne-brottrunk.de

Sandra Limburg (binnendienst)
Tel.: +49 2592 9740 18
E-Mail: Sandra.limburg@kanne-brottrunk.de

Bron

Autorin: Dr. Heike Engels

Bild & Text aus "Der Hoftierarzt"

Original-Artikel:

Vernebelung von Kanne Brottrunk verändert Keimflora im Stall