Vaarwel drijflaag: Brottrunk in de varkensmesterij

Persoonlijk gesprek:
Vaarwel drijflaag: Brottrunk in de varkensmesterij

In de varkensmesterij zijn diverse maatregelen nodig om een stabiele en goede gezondheid van de dieren te garanderen, aangezien dit een belangrijke bouwsteen is voor dierenwelzijn en betere opbrengsten. De veehouder Heinrich Große Liesner uit Stadtlohn in het noordwesten van Noordrijn-Westfalen vertrouwt op Brottrunk. Wat dat is en waarom niet alleen de varkens maar ook de mest er baat bij hebben, vertelt hij in een interview.

Meneer Liesner, hoe bent u er toe gekomen om Brottrunk te gaan gebruiken?
Brottrunk kende ik als een drankje uit de supermarkt. Van tijd tot tijd drink ik zelf brooddrank, na zware fysieke arbeid doet het bijzonder goed. Maar we gebruiken Brottrunk bij de varkens pas zo'n 2,5 jaar. Tot 3 jaar geleden mengden we het voer zelf, en tot 4 jaar geleden gebruikten we ook bij-producten zoals zoete wei. Zoete wei is een goed product voor varkens als je de hygiëne onder controle hebt, daarmee krijg je een grote hoeveelheid melkzuurbacteriën en melkzuur in het dier. Dit zuur verlaagt de pH-waarde en melkzuurbacteriën helpen het microbioom om het voer beter te verteren, bovendien worden ziekteverwekkende kiemen teruggedrongen. Maar de markt voor vloeibare bijproducten is schaars geworden, zoete wei is niet langer verkrijgbaar, zodat we deze goede bron van melkzuur zijn kwijtgeraakt. Vervolgens hebben wij, wegens verouderde technologie, de opslag van ons eigen graan opgegeven, waardoor wij niet langer zelf het voer hoefden te mengen. Bij de varkens constateerden we problemen met de vitaliteit en staartbijten kwam incidenteel voor. Het grootste probleem was echter de slechte vloeibaarheid van de mest. Wij hadden zware drijflagen. Een beroepsgenoot raadde mij toen Kanne Brottrunk aan, waarmee hij goede ervaringen had. Dat was de uiteindelijke reden om te beginnen met Kanne Brottrunk®.

Hoe gebruik je het en in welke dosering?
We voegen de Brottrunk® toe aan het voer. Aangezien we brijvoer hebben, kunnen we de Brottrunk gewoon door het rantsoen mengen. De aanbeveling is 50 ml per dier per dag, dus daar houden we ons aan. Kleine schommelingen zijn geen probleem, de darmflora verandert niet van de ene dag op de andere. Ik markeer elke dag het peil in de tank en zie daaruit hoeveel Brottrunk er is gebruikt, dus of de dosering juist is.

Gebruikt u een speciale techniek voor het toedienen?
De Brottrunk wordt geleverd in een tank van 1000 l en bevindt zich direct naast de container van het brijvoer. Ik heb de tank aangesloten op het voersysteem, zodat de pomp bij elk voermengsel altijd wat brottrunk toedoseert. Wij gebruiken een doseersysteem voor additieven, de brooddrank kan ofwel rechtstreeks in de leiding worden geïnjecteerd, waardoor ik de dosering in gedeelten kan regelen, maar het kan ook rechtstreeks in de mengkuip worden geïnjecteerd, wat de variant is die wij gebruiken. De computer berekent de benodigde hoeveelheid Brottrunk per kg vloeibaar voer, de pomp loopt dan parallel met de waterpomp gedurende een bepaald aantal seconden per ton. Dit was gemakkelijk uit te voeren, we hoefden alleen maar een roerwerk van de firma Kanne te kopen om de tank om te roeren. We gebruiken het Fermentgetreide Flüssig voor het voeren, dus de voorloper van de gefilterde Brottrunk®, er zitten nog vaste deeltjes in die moeten worden omgeroerd. De zuivere brooddrank bevat geen vaste stoffen.

Welke effecten neem je waar?
Puur subjectief, is mijn indruk dat de Brottrunk hielp bij onze kritieke punten; vitaliteit, staartbijten, en de drijflaag. Met de dieren gaat het goed. De stallucht is beter, de hoeveelheid ammoniak die uit de drijfmest verloren gaat is afgenomen, dit merken we ook bij het uitrijden, het stinkt minder. Wij strooien de drijfmest met een sleepslang of sleepschoenstrooier, wat al een goede techniek is, maar ik heb de indruk dat de Brottrunk zorgt voor een nog beter effect. Wat de drijflaag betreft, is er ook veel verbeterd: in de oude gebouwen kunnen we de drijfmest niet spoelen of roeren, ik kan deze technologie niet meer installeren, het zou veel te duur zijn. Vroeger kreeg ik tranen in mijn ogen als ik in de mestput keek, omdat het ammoniakgehalte zo hoog was. Als we nu aan de schuif trekken, loopt de drijfmest volledig in de mestput - en de ammoniakgeur is aanzienlijk afgenomen. Overigens hebben we ook beduidend minder vliegen en muizen, omdat die de drijflaag aantrekkelijk vonden.

Hoe verklaart u het positieve effect op de drijfmest of de drijflaag?
Gewoonlijk ontwikkelt zich een rottende flora in de drijfmest. De melkzuurbacteriën breken deze rottende flora af. Men leest ook dat melkzuur de pH-waarde van de vloeibare mest met één niveau verlaagt, waardoor wordt voorkomen dat ammoniak in de lucht vrijkomt. Daarom is er nu meer stikstof gebonden in de drijfmest en niet als ongebonden ammonium. Om de mest beter vloeibaar te maken, worden de zware granen tarwe en rogge zeer grof gemalen tot er geen zichtbare kruimels meer zijn, en de gerst wordt fijn gemalen. Deze combinatie helpt vermoedelijk ook bij de drijflaag. Ik ga ervan uit dat de combinatie van Brottrunk en de nieuwe maling het drijflaagprobleem volledig heeft opgelost.

Heeft u concrete cijfers over de positieve effecten?
Nee, dat heb ik niet. Ik heb niet de mogelijkheid om binnen de leeftijdsgroepen slechts bij een gedeelte de dieren Brottrunk toe te voegen (geen controle groep). Vanuit mijn gevoel is het juist wat ik doe, maar ik kan het niet verbinden aan concrete parameters aangaande het dier. Het positieve effect is duidelijk te zien in de mest. Iedereen zegt dat we een goede stallucht hebben ondanks de verouderde stallen. Ik ken veel beroepsgenoten die ook al Brottrunk inzetten. Sommigen voeren het, anderen sproeien het in de stal. Ik heb dit ook al gedaan, op de dieren en de scheidingswanden, maar hier is de ervaring nog te beperkt. Ik gebruik hiervoor een rugspuit met een accu, maar die moet je wel regelmatig doorspoelen, anders raakt hij verstopt. Dit verbetert de pathogene kiemdruk in de stal, maar deze hoeveelheid heeft geen invloed op de mest, daarvoor is de hoeveelheid te klein.

Staat u in het algemeen open voor alternatieve methoden?
Ja, ik ben al een tijdje bezig met regeneratieve landbouw. De vloeibare mest komt op mijn eigen land. Daarom is ook de kwaliteit van de drijfmest voor mij van groot belang, omdat anders de rottende bacteriën uit de drijflaag in mijn bodem zouden blijven werken en mijn waardevolle organische stof zouden afbreken. Na het meervoudig gebruik van de Brottrunk - eerst in het varken, dan via de drijfmest op de bodem - wordt de drijfmest beter geschikt voor
de bodem. Bovendien gebruiken wij steenmeel zoals zeoliet in het voer, en het kleimineraal bentoniet en plantaardige houtskool in de mest.

Hoe ziet de toekomst er voor uw bedrijf uit?
Ik ben bezig met het plannen van een nieuwe stal. Het moet een verharde stal zijn met een uitloop, daarmee zie ik de beste kansen om op de lange termijn economisch te werken. Wat moeilijker is, de economische levensvatbaarheid op korte termijn - het marktsegment is momenteel nog zeer klein. De vraag van de consument gaat in die richting, en daarom biedt deze manier van veehouderij op lange termijn waarschijnlijk de beste toekomstperspectieven.

Meneer Liesner, hartelijk dank voor het interview!

Bedrijfsprofiel van Heinrich Große Liesner:

- Varkensmesterij-kwekerij-bosbouwbedrijf
- 1.600 mestvarkens
- Oude gebouwen met volledige roostervloer, geforceerde ventilatie en brijvoeding
- 82 ha akkerland met maïs, koolzaad, tarwe, gerst en rogge
- Landbouw rond 800e eeuw, voor het eerst vermeld in 1498, familiebezit sinds 1607
- Gemiddeld 850 g toename per dag en een voederconversie van 1:2,85

Bron

Autorin: Dr. Heike Engels

Bild & Text aus "Der Hoftierarzt"

Original-Artikel:

Schwimmschicht ade: Brottrunk in der Schweinemast